თქვენი მომხმარებლის საჭიროებების მოგვარება ინოვაციური მენეჯმენტის პრინციპების გამოყენებით


ეძებთ ინოვაციური აზროვნების განვითარებას თქვენს საწარმოში ან სამუშაო ადგილზე? გამოიკვლიეთ და შეუერთდით Konica Minolta– ს ევროპულ ბიზნეს ინოვაციების ცენტრს

ბიზნესის ინოვაციების ცენტრი ქმნის მომხმარებელზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ორიენტირებულია თქვენი კომპანიის ციფრული და კულტურული ტრანსფორმაციის, ზრდისა და ევოლუციის პროცესებზე.

Konica Minolta საზრდოობს ინოვაციებით

ჩვენი გუნდი ორიენტირებულია იდეების ჩამოყალიბებაზე შემოქმედებით გარემოში, ტექნოლოგიისა და ბიზნესის ინკუბაციის გზით, ახალი ტექნოლოგიების შესაქმნელად, ჩვენი გლობალური საზოგადოების ცხოვრების გასაუმჯობესებლად ჩვენ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ კლიენტებთან, დამწყებ კომპანიებთან,მეცნიერებთან და მოქმედ პარტნიორებთან თანამშრომლობას ინოვაციურ საკითხებზე,რათა შევთავაზოთ ახალი ინოვაციები ციფრული სამუშაო ადგილის სფეროებში, ზონდირებასა და ინფორმაციის მენეჯმენტში, ბიზნეს ტექნოლოგიებსა და ჯანდაცვაში.

როგორც ინოვაციის ძლიერი კულტურის მქონე ორგანიზაცია, რომელიც მუდმივად ვითარდება, Konica Minolta ყოველთვის ორიენტირებული იყო ახალი ტექნოლოგიების შექმნასა და კრეატიული იდეების შემუშავებაზე, რაც უზრუნველყოფს რეალურ ცვლილებას მილიონობით ადამიანისთვის.
 
თავისი გლობალური სტრატეგიის ჩარჩოებში,რომელიც მიმართულია ბიზნეს ინოვაციების სამართავად Konica Minolta- ამ ჩამოაყალიბა ბიზნესის ინოვაციების ცენტრები (BICs), მსოფლიოს 5 მთავარ რეგიონში,რათა შეძლოს უფრო ღრმად გაიაზროს თავისი მომხმარებლების მოთხოვნილებები - შესაბამისად, წარმოქმნას ახალი ღირებულებები და დადებითი  გავლენა მოახდინოს საზოგადოებაზე.
 
BIC-ი მიისწრაფიან ახალი პროდუქტის, მომსახურების და ბიზნესის განვითარებისკენ, იდეის დასაბამიდან  კომერციალიზაციამდე, ისინი მხარს უჭერენ Konica Minolta- ს გლობალურ მომხმარებელთა ბაზას - მცირე საწარმოებიდან გლობალურ  ორგანიზაციებამდე იმის გაგებით, თუ როგორ ვითარდება მუდმივად ცვლილებები მოთხოვნილ ბაზარზე.
ამ ყველაფრის შემდეგ ხდება ახალი ტექნოლოგიებისა და ბიზნეს გადაწყვეტილებების კომერციალიზაცია და შერწყმა პროდუქტებთან და სერვისებთან, ახალი ბიზნესის წარმოქმნის მიზნით.
 

გადაწყვეტილებები

BIC ევროპის შესახებ:

ბიზნესის ინოვაციების ცენტრი (BIC) წამყვანი დეპარტამენტია Konica Minolta Europe– ის , პასუხისმგებელი ინოვაციების კუთხით. როგორც სანდო პარტნიორი, BIC ევროპა ნერგავს ინოვაციებს მომხმარებლებთან, პარტნიორებთან და აკადემიასთან ერთად, რომელიც ახალი და ინოვაციური გადაწყვეტილებების შემუშავებას უწყობს ხელს.
 

Get in touch

Would you like to receive further informations from Konica Minolta? Yes, I would like to receive information by:

about current products and services of Konica Minolta Business Solutions Georgia LLC and from other associated companies within the group, that is tailored to my personal interests. Your data will be processed in accordance with our Privacy Policy.

Textfields with a * are required!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings